Reiki

’’Reiki’’ no japāņu valodas tulko kā: “Rei” – dievišķā gudrība, gaisma, svētība, un “Ki” apzīmē dzīvības spēka enerģiju.

Tā ir vienkārša, dabiska sevis pilnveidošanas un droša pašatveseļošanās metode, kuras pirmsākumi meklējami Japānā. Tā dod cilvēkam iespēju kļūt pašam par savas dzīves veidotāju un noteicēju visās jomās.

Visumā viss ir vienots. Tāpat kā no Saules staro siltums un gaisma, tā arī mūsu organismā plūst enerģija, kas uztur mūsu dzīvotspēju. Saņemot un atdodot enerģiju, mēs saistāmies ar visu apkārtējo. Jo vairāk ir pozitīvās enerģijas un dziļāk esam ieslēgušies apmaiņas procesā un vienotāki ar visu, jo veselāki un harmoniskāki esam.

Fiziskais ķermenis, par kura veselības stāvokli parasti ir runa, patiesībā ir tikai daļa no cilvēka ļoti komplicētā organisma. Reiki strādā ar cilvēka organismu kā vienotu veselumu un novērš radušās problēmas jeb disbalansu, sakārtojot/līdzsvarojot enerģijas plūsmas.

Reiki ir:

 • sena dziedniecības sistēma, kas palīdz uzlabot veselību un nostiprināt to;
 • meditācijas prakse;
  relaksācijas un atpūtas iespēja ķermenim un garam;
 • harmonisks dzīves veids, jo ietver sevī filozofiskus pamatprincipus;
 • sistēma, kas palīdz saglabāt mieru, stabilitāti un līdzsvaru sevī un apkārtējā dzīvē;
 • garīgās izaugsmes ceļš, kuru ejot mēs iepazīstam gan sevi, gan Visuma vienotības Dievišķos likumus.

Reiki principi:

 • Esi miera osta ik dienu;
 • Esi prieka avots ikvienam;
 • Cieni savus vecākus, līdzcilvēkus, skolotājus un pats sevi;
 • Godīgi pelni savu dienišķo maizi;
 • Esi pateicīgs par visu, kas Tev dots.

Reiki sesijā iegūsi:

 • atbalstu;
 • iespēju iegūt jaunu pieredzi, nonākot dziļā kontaktā ar sevi;
 • atpūtu, harmoniju;
 • līdzsvaru fiziskā, emocionālā un garīgā aspektā;
 • mieru, lai sadzirdētu savu sirdsbalsi
 • atbildes uz saviem jautājumiem

Cena: 1stunda 50€